Historie

13/07/2015

Historie

Hotel tvoří dva původně gotické domy, které stály u hradeb královského města Českých Budějovic a tvořily spolu s Pražskou bránou důležitou součást obranné hradby ze severní, tedy pražské strany.
historie
V období renesance byly pak různými majiteli přestavovány, ale jejich středověký charakter zůstal. Při velkém požáru města v roce 1641 se jim oheň jako zázrakem vyhnul a oba domy zůstaly neporušeny. Díky tomu můžeme i dnes obdivovat jejich renesanční průčelí a sgrafita, kterých je jinak v Budějovicích poskromnu.

Při rekonstrukci domu č. 41 byla objevena pozdně gotická freska znázorňující pravděpodobně křest Krista sv. Janem Křtitelem. Je to jedna z nejzachovalejších nástěnných maleb počátku 16. století v Českých Budějovicích.

Dům je ovšem zajímavý i z cela jiného důvodu – v roce 1847 se v něm narodil JUDr. August Zátka, poslanec Zemského sněmu, podnikatel a politik. Tento muž, jehož socha v nadživotní velikosti stojí na čestném místě v českobudějovické radnici a jehož busta zdobí vchod do hotelu, se nesmírně zasloužil o rozkvět podnikání v Českých Budějovicích a svými pevnými postoji v otázce česko-německého soužití slouží za vzor i dnešní generaci.

Majitelé hotelu skromně doufají, že svojí prací přispějí i oni k jeho odkazu.